Support

Telefonpolicy

Telefonpolicy

Framgångsrika företag har en välfungerande telefonpolicy

Företag som är duktiga på kundvård har ofta en telefonpolicy som ger vägledning om hur medarbetarna ska svara, inom vilken tid de förväntas ringa tillbaka osv.

 

 

Informera…

Ett telefonsamtal är ofta den första kontakten med företaget. Ett snabbt, vänligt och korrekt svar signalerar att företaget är en professionell organisation som inte slösar med egen  eller den uppringandes tid.

Informera telefonväxeln om personalförändringar, nya telefontider, passningsställen, mobiltelefonnummer och organisationsförändringar. En välinformerad växel ger snabba och effektiva svar, vilket i förlängningen ger nöjdare kunder!

Hänvisa…

Hänvisa telefonen så att kunden inte behöver tillbringa lång tid i telefonkö eller kopplas runt mellan olika personer.

Be gärna en kollega att svara när/om du själv inte är på plats, så den uppringande kunden kan framföra sitt ärende för att sedan bli kontaktad av rätt person så fort som möjligt.

Enkla tips!

Underlätta för dina kunder…

  • Hänvisa alltid din telefon även om du bara är borta en kortare stund
  • Eftersträva att en kollega (passningsställe) kan hjälpa kunden.
  • Meddela alltid din växel vid alla typer av förändringar, ex öppettider, semester.
  • Informera din växel om vad du har för arbetsuppgifter, tänk på hur kunderna frågar efter din expertis

Ladda ner telefonpolicy