Support

Överkoppling

Överkoppling

Medflyttning

Om ni vill flytta alla samtal från er telefon till Avesta Teletjänst använder ni tjänsten medflyttning. Ni kan fortfarande ringa ut från er telefon när denna tjänst är inkopplad.

Inkoppling
 1. Lyft luren och ta en ledning
 2. Tryck *21*
 3. Tryck ert överkopplingsnummer
 4. Tryck   # 
 5. Klart
Urkoppling
 1. Lyft luren och ta en ledning
 2. Tryck  # 21 #
 3. Klart

 

Vidarekoppling vid ej svar

Den här tjänsten flyttar era samtal till Avesta Teletjänst när ni inte har svarat efter en viss tid. Tiden bestämmer ni själva – mellan 5 och 60 sekunder. Ni kan ringa som vanligt från er telefon när denna tjänst är inkopplad.

Inkoppling
 1. Lyft luren och ta en ledning
 2. Tryck *61*
 3. Tryck ert överkopplingsnummer
 4. Tryck   * 
 5. Tryck antal sekunder innan samtalet flyttas (5-60 sekunder)
 6. Tryck  #
 7. Klart
Urkoppling
 1. Lyft luren och ta en ledning
 2. Tryck  # 61 #
 3. Klart


Vidarekoppling vid upptaget

Är det upptaget hos er hjälper vi er att svara.

Inkoppling
 1. Lyft luren och ta en ledning
 2. Tryck *67*
 3. Tryck ert överkopplingsnummer
 4. Tryck   * 
 5. Tryck antal sekunder innan samtalet flyttas (5-60 sekunder)
 6. Tryck  #
 7. Klart
Urkoppling
 1. Lyft luren och ta en ledning
 2. Tryck  # 67 #
 3. Klart

 

Tips om överkoppling inte fungerar:

 • Rensa telefonerna och gör # 21 #, # 61 #, # 67 # för att plocka bort om det eventuellt ligger kvar några gamla vidarekopplingar. Gör man detta hamnar man i startläge!
 • I en växel kan man ibland behöva slå 0 eller 00 (= få linje) för att kunna göra en vidarekoppling, och i vissa fall kan man göra vidarekopplingen direkt. Testa båda.
 • Om Ni har växeln Fenix skall Ni alltid dubbelkolla med Er växelleverantör om vidarekoppling är möjligt.
 • När ni gjort Er överkoppling till oss skall Ni testringa. Ring Ert eget telefonnummer för att se att Ni kommer till oss.
 • Om Ni inte lyckas med att få telefonen överkopplad till oss bör Ni ringa Telia för att eventuellt få hjälp på distans. De nås på nummer 90 400 eller 020-22 60 00.